پایگاه خبری خانه فوتبال:

سازمان لیگ در فصل جدید برای سامان دادن به کنفرانس‌های خبری مربیان از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال کمک خواسته و خبر رسیده برای مربیانی که در فصل جدید به نشست‌های خبری اهمیت نمی‌دهند و بدون دلیل موجه از حضور در آن سرباز می‌زنند جرایم نقدی سنگینی در نظر گرفته شده و این جریمه‌ها از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعمال خواهد شد.

این در حالی است که مربیان در صورت عدم حضور در یک نشست خبری با جریمه نقدی مواجه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جریمه نقدی حق حضور روی نیمکت در بازی بعدی را نخواهند داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: