پایگاه خبری خانه فوتبال:

واکسن کرونا آسترازنیکا و اسپودنیک و سینوفارم وارد و ایران مشغول تزریق آنها است. واکسن کرونای آمریکایی در بعضی از کشورها قربانی داده است. واکسن کرونا در ایران هم ساخته شده. واکسن کرونا در چند مرحله به تعدادی از داوطلبین در ایران تزریق شد. خوشبختانه واکسن کرونای ایرانی تا به امروز عوارضی نداشته است

«قانعی» عضو کمیته ملی واکسن کرونا گفت:گروه‌های ضد واکسن برای مدعای خود یک سند علمی ارائه نداده‌اند.

در موج قبلی کرونا ۱.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد.

واکسن کرونا

پلاک خودروی افرادی که دو دز واکسن زده‌اند در سامانه ثبت شده و مشکلی برای تردد و سفر نخواهند داشت.

افرادی که دو دُز واکسن زده‌اند و یک تست سریع کرونا در یک ماه گذشته داشته باشند، می‌توانند استخر و ... بروند.

واکسیناسیون در کشور ۱۱ برابر میزان بستری های کرونا را کاهش داد.

افراد واکسینه شده می‌گیرند ولی نمی‌میرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: