پایگاه خبری خانه فوتبال:

در مهرماه ۱۳۶۳ محمد جانفدا، رئیس هیئت فوتبال تهران بعد از آشوب، تخریب و به آتش کشیده شدن امجدیه در بازی ۱۷مهر پرسپولیس - پاس به دلیل عدم هماهنگی لازم و مدیریت صحیح که منجر به حوادثی ناگوار شده بود، دستگیر و روانه زندان شد.

0f4697af02bb8f35c51aec30d4039d36

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: