پایگاه خبری خانه فوتبال:

مجیدی تاکید کرد که ما امسال تیم را جوان کردیم ولی به کسب نتیجه هم امیدواریم او که در کنار سردار آجرلو نشسته بود، خطاب به بازیکنان گفت: به همه شما گفته‌ام که امسال هواداران فقط از ما جام می خواهند و به همین دلیل باید از همان هفته اول با قدرت ظاهر شویم البته ما تیم را جوان کردیم و خوشحالم که جوان های خوب و آینده داری را در اختیار داریم من به جوان شدن استقلال خیلی خوشبین هستم و اینجا در حضور مدیریت می گویم تمام بازیکنان با انرژی مثبت به میدان خواهند رفت و هرچه دارند رو می کنند تا استقلال امسال از مدعیان جدی قهرمانی باشد. جوان های ما در عین جوانی با تجربه هم هستند و نکته مهم تر اینکه برای درخشش با پیراهن استقلال انگیزه های بسیار زیادی دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: