پایگاه خبری خانه فوتبال:

افزایش‌حقوق کارمندانافزایش‌حقوق کارمندان در سال آینده چگونه خواهد بود. اخبار جدیدی درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان به گوش می رسد. باید دید آیا این افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم موجود در جامعه منصفانه هست یا خیر.

 براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن در باره افزایش حقوق کارمندان، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: