گل دیدنی ایران به کره|علیرضا جهانبخش

دانلود ویدیو

گل تساوی بخش ایران به کره جنوبی توسط جهانبخش علیرضا جهانبخش با ضربه سر زیبای خود توانست گل تساوی بخش تیم ملی کشورمان را مقابل کره جنوبی به ثمر رساند.