پایگاه خبری خانه فوتبال:

حتی امیر قلعه نویی سرمربی وقت استقلال هم خبر نداشت که فرهاد مجیدی می خواهد بعد از تعویض دقیقه 86 کلا از فوتبال خداحافظی کند اما این اتفاق رخ داد و فرهاد در میان تعجب همه هواداران استقلال و البته همبازیانش چهار گوشه زمین را بوسید و برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.مجیدی بعد ها در پاسخ به این سوال که چرا روز خداحافظی ات را اعلام نکردی، گفته بود:نمی خواستم هواداران بیشتری را ناراحت کنم و تحمل دیدن اشکهای همان 5 هزار نفر را هم نداشتم.

بسیاری ازهوادران مجیدی می گفتند آن روز اگر ما می دانستیم فرهاد خداحافظی می کند ،حتما به ورزشگاه می رفتیم اما مجیدی تصمیم گرفت در سکوت خبری خداحافظی کند و حتی به سرمربی و بازیکنان استقلال هم چیزی نگوید. حالا 8 سال از آن روزها می گذرد و فرهاد در قامت سرمربی استقلال امیدوار است بتواند این تیم را قهرمان لیگ کند. عجیب این که استقلال در تمام این سالها که مجیدی از فوتبال خداحافظی کرده قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران نشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: