پایگاه خبری خانه فوتبال:

به نظر می رسد این قضیه بیشتر داخلی بود تا این که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ربط داشته باشد. کمیته بدوی واستیناف صدور مجوز حرفه ای زیر نظر خود فدراسیون فوتبال هستند و به نظر می رسید می خواستند سخت گیری هایی را داشته باشند.

این در حالی است که به فرض در ماجرای بدهی های پرسپولیس و استقلال ،آنها امسال تا حد زیادی بدهی ها را پرداخت کردند و حداقل این که نسبت به سنوات گذشته بدهی های کمتری داشتند و دارند. در نهایت با دخالت به موقع وزرای سابق و فعلی ورزش مشکل حل و فدراسیون فوتبال به نوعی مجبور شد مجوز حرفه ای پرسپولیس و استقلال را صادر کند تا خشم هواداران این تیم فروکش کند و آنها نفسی به راحتی بکشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: