پایگاه خبری خانه فوتبال:

طبق برنامه قرار است  کارگزار جدید باشگاه پرسپولیس امروز معرفی شود و اگر رقم‌های ارائه شده از سوی داوطلبان با درخواست مورد نظر باشگاه یکسان نباشد، با فرمول ترک تشریفات مناقصه، با یک کارگزار وارد مذاکره خواهد شد.

گفته می‌شود رقم پایه مزایده برای انتخاب کارگزار باشگاه پرسپولیس مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر رقمی بالاتر از این مبلغ پیشنهاد داده نشود، در آن صورت باشگاه پرسپولیس با حامی جدید با رقم ۱۸۰ میلیارد تومان همکاری خواهد کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: