پایگاه خبری خانه فوتبال:

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته‌های ششم تا یازدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

هفته ششم

چهارشنبه 26 آبان 

رایکای بابل - آرمان  گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا

قشقایی شیراز - شهرداری همدان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

خیبر خرم‌آباد - خوشه طلایی ساوه، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

مس شهر بابک - سایپای تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

مس کرمان - استقلال ملاثانی، ساعت 14:15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

شهرداری آستارا - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای شهر قدس

پارس جنوبی جم بوشهر - شمس آذر قزوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - شاهین شهرداری بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

هفته هفتم

دوشنبه اول آذر

ملوان بندر انزلی - مس شهر بابک، ساعت 14:15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

شمس آذر قزوین - خیبر خرم‌آباد، ساعت 14:15، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

سایپای تهران - خوشه طلایی ساوه، ساعت 14:15، ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان  گهر سیرجان - قشقایی شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

رایکای بابل - ویستا توربین تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا

ماشین‌سازی تبریز - استقلال خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

شهرداری همدان - مس کرمان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

استقلال ملاثانی - شهرداری آستارا، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز

شاهین شهرداری بوشهر - پارس جنوبی جم بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه  شهیدمهدوی بوشهر

هفته هشتم

پنجشنبه 11 آذر

مس کرمان - آرمان گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

قشقایی شیراز - رایکای بابل، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

خوشه طلایی ساوه - شمس آذر قزوین، ساعت 14، ورزشگاه شهید چمران ساوه

شهرداری آستارا - سایپای تهران، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

خیبر خرم‌آباد - استقلال ملاثانی، ساعت 14، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

ویستا توربین تهران - شاهین شهرداری بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس

مس شهر بابک - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر - شهرداری همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

هفته نهم

چهارشنبه 17 آذر

سایپای تهران - پارس جنوبی جم بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

ماشین‌سازی تبریز - شمس آذر قزوین، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

قشقایی شیراز - ویستا توربین تهران، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکای بابل - استقلال خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا

ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

شهرداری همدان - شهرداری آستارا، ساعت 14، ورزشگاه شهیدحاجی بابایی همدان

شاهین شهرداری بوشهر - مس شهر بابک، ساعت 14:30، ورزشگاه شهیدمهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - خوشه طلایی ساوه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

هفته دهم

سه‌شنبه 23 آذر

شهرداری آستارا - آرمان گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - شهرداری همدان، ساعت 14، ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

شمس آذر قزوین - سایپای تهران، ساعت 14، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

مس شهر بابک - استقلال ملاثانی، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

خیبر خرم‌آباد - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه تختی خرم آباد

مس کرمان - شاهین شهرداری بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

خوشه طلایی ساوه - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید چمران ساوه

پارس جنوبی جم بوشهر - رایکای بابل، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - قشقایی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

هفته یازدهم

شنبه 4 دی ماه

ماشین‌سازی تبریز - پارس جنوبی جم بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

آرمان گهر سیرجان - مس شهر بابک، ساعت 14، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

شهرداری همدان - خیبر خرم‌آباد، ساعت 14، ورزشگاه حاجی بابایی همدان

ملوان بندرانزلی - خوشه طلایی ساوه، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

شاهین شهرداری بوشهر - شمس آذر قزوین، ساعت 14، ورزشگاه شهیدمهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - سایپای تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز 

ویستا توربین تهران - استقلال خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس

قشقایی شیراز - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکای بابل - شهرداری آستارا، ساعت 14، ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: