پایگاه خبری خانه فوتبال:

این دو نفر ادعای مدیریت در پرسپولیس را دارند و البته بعضی از بازیکنان این تیم هم با آنها همراه هستند.این دو مدیر پرسپولیسی که با هم رقیب هم هستند، فعالیت زیادی در فضای مجازی دارند و کاملا مشخص است که هزینه کرده‌اند. در عین حال جو فضای مجازی اصلاً به سود صدری نیست و به نظر می‌رسد او کم کم باید خود را برای جدایی از پرسپولیس آماده کند.

صدری البته رابطه بسیار خوبی باید یحیی گل‌محمدی دارد و با وزیر جدید ورزش هم در این چند هفته تعامل داشته اما به هر حال قرار است طی روزهای آینده مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شود و جالب اینکه آن دو مدیری که در فضای مجازی هزینه کرده‌اند هم جزو گزینه‌ها هستند و باید دید در نهایت موفق می شوند یا نه؟

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: