پایگاه خبری خانه فوتبال:

واریز بنزین جبرانی:ماجرای بنزین در آبان ماه امسال. قطع ناگهانی سیستم کارت بنزین سبب صف های گسترده مردم شد. بنزین متاسفانه بعد از این جریان فقط به صورت آزاد فروخته شد. بنزین از سرمایه های مهم کشورمان محسوب می شود.

ماجرای بنزین جبرانی دولت

اوجی وزیر نفت گفت: در پایان آبان ماه ۷۰ لیتر بنزین به کارت سوخت خودروهای شخصی واریز می شود. سهمیه موتورسیکلت ها هم در این ماه از ۲۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش می یابد. منبع: شبکه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: