پایگاه خبری خانه فوتبال:

این خریدها نشان می دهد که یحیی از مدافعان چپ و راست تیمش راضی نیست و به همین دلیل درصدد جذب دو بازیکن تاجیکستانی برآمد. یحیی قبلا هم با استفاده از نعمتی و امیری در پست دفاع راست و چپ نشان داده بود که خیلی از شیری و آقایی راضی نیست و می خواهد با تغییرات مختلف شرایط را بهتر کند که نتوانست و در نهایت چاره را در خرید بازیکنان خارجی و تاجیکستانی دید.

 

خبر خرید دو بازیکن از تاجیکستان البته سر و صدای زیادی کرده و حتی تعجب بازیکنان پرسپولیس را هم در پی داشته است و حالا باید دید این دو بازیکن از چه زمانی در ترکیب  پرسپولیس  قرار می گیرند؟

نکته عجیب سن این دو بازیکن است که با 20 و 21 سال تقریبا از همه بازیکنان پرسپولیس کوچکترند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: