پایگاه خبری خانه فوتبال:

این قبیل شکایت ها معمولا به جایی نمی رسد و بیشتر به خاطر آرام کردن جو هواداری است. درست فردای بازی استقلال و فجرسپاسی هم خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران از قضاوت منصوریان حمایت کرد و عملکرد او را ستود پس طبعا خطری این داور را تهدید نمی کند. 

بعد از بازی شیراز هم استقلالی ها از داور شاکی بودندوهم فجری ها اما مسلما نه نتیجه عوض می شود نه داورمحروم خواهد شد.استقلالی ها فصل گذشته هم چند بار از دوران شکایت کردند که بی فایده بود. البته مجیدی در کنفرانس مطبوعاتی خود هیچ حرفی در مورد داوری نزده بود اما بسیاری از استقلالی ها از جمله ارسلان مطهری اعتقاد داشتند که داوروکمک دوم او در صحنه گل ارسلان اشتباه کرده اند و گل سالم تیمشان سوخته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: