پایگاه خبری خانه فوتبال:

 اتفاقی که در دیدار با مس رفسنجان افتاد و عیسی آل کثیر داوطلب زدن پنالتی شد بار دیگر فکر سرمربی پرسپولیس را به خود مشغول کرده بود.

این چندمین باری بود که در دو فصل اخیر، به رغم اینکه مهدی ترابی به عنوان پنالتی زن تعیین شده دیگر بازیکنان جلو رفته و می خواهند خودشان پنالتی بزنند!

چه بسا اگر در بازی با مس رفسنجان امید عالیشاه دخالت نمی کرد و توپ را از آل کثیر نمی گرفت، پنالتی پرسپولیس خراب می شد اما با دخالت درست کاپیتان دوم، پنالتی این تیم توسط مهدی ترابی تبدیل به گل شد.

یحیی گل محمدی مربی باهوش پرسپولیس هم با پیش بینی احتمال تکرار این اتفاق، پنالتی زن اول تیمش را با صدای بلند به همه معرفی کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: