پایگاه خبری خانه فوتبال:

  برخی اخبار رسیده از این حکایت دارد که به زودی خبر باز شدن پنجره نقل و انتقالات  باشگاه پرسپولیس  تهران پس از تایید وکیل گابریل کالدرون به صورت رسمی به باشگاه مخابره می شود تا دغدغه بزرگی برای این تیم و هواداران برطرف شود.

اخباری که در این خصوص از گوشه و کنار شنیده ایم حاکی از این است این احتمال دور از  ذهن  نیست ظرف امروز و فردا موانع قانونی برای نقل و انتقالات برداشته می شود تا بازیکنان تاجیک پس از باز شدن پنجره قراردادشان را با  باشگاه  به امضای نهایی برسانند و دو نیروی جوان و با انگیزه به جمع قرمزها اضافه شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: