فیلم| گل اول پیکان به پرسپولیس (پنالتی)

دانلود ویدیو

پیکان موفق شد اولین گل خود به پرسپولیس را توسط علیرضا کوشکی با ضربه چیپ به ثمر برساند.