پایگاه خبری خانه فوتبال:

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران و سرپرست نایب رئیسی دوم فدراسیون فوتبال گفت: قرارداد اسکوچیچ در زمان سرپرستی بنده در فدراسیون فوتبال به صورت ریالی امضا شده و این قرارداد تغییری نداشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر بهاروند در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران اظهار داشت: زمانی که بنده سرپرست فدراسیون فوتبال بودم پس ازپیشنهاد اینجانب و با تایید کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، آقای دراگان اسکوچیچ را برای هدایت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردیم. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش نرخ ارز در کشور قرارداد سرمربی تیم ملی را به صورت ریالی تعیین کردیم. این قرارداد توسط تیم حقوقی فدراسیون فوتبال تنظیم و امضا شد.
سرپرست اسبق فدراسیون فوتبال افزود: برخلاف شایعه سازی برخی افراد این قرارداد هیچ گونه تغییری نداشته و مبلغ قرارداد اسکوچیچ به ریال است. متن قرارداد همان متن تایید شده توسط تیم حقوقی است که به امضای سرمربی تیم ملی هم رسیده، اصل قرارداد در فدراسیون فوتبال موجود  و درحال اجراست.این قرارداد به دستگاه های نظارتی نیز ارسال گردیده لذا این موضوع  به ارکان محترم قضایی فدراسیون فوتبال جهت بررسی و اقدام قانونی ارسال نموده ایم.  بهتر است افرادی که مدعی تغییر در قرارداد ریالی به دلار اسکوچیچ هستند این نسخه را منتشر کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: