پایگاه خبری خانه فوتبال:

رئیس یوفا از علت مخالفت با برگزاری جام جهانی فوتبال در هر 2 سال پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری فارس،  از ابتدا که فیفا طرح برگزاری جام جهانی به صورت 2 سال یکبار را مطرح کرد، یوفا مخالفت خود را این طرح نشان داد و شدیدا به آن اعتراض کرد.
پس از یوفا ، فدارسیون فوتبال آمریکای جنوبی نیز مخالفت خود را نشان داد تا این تصمیم اجرایی نشود.
الکساندر چفرین در این خصوص گفت: اروپا و آمریکای جنوبی ضد این تصمیم هستند و آنها هم قهرمان این رقابت می‌شوند. برگزاری جام جهانی هر 4 سال یک بار جذابیتش را حفظ خواهد کرد ، در صورتی که در 2 سال یکبار این اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما جام جهانی را هر 2 سال یکبار برگزار کنیم، جام جهانی فوتبال بانوان برگزار نخواهد شد زیرا نمی‌توان هر 2 را در یک تاریخ برگزار کرد.

وی ادامه داد: این یک ایده بد است و ما نباید آن را اجرایی کنیم. چرا هر 6 ماه یکبار برگزار نمی‌کنید؟ چرا المپیک هر 4 سال یکبار است؟ چون در آن صورت جذاب خواهد بود.

رئیس یوفا اظهار داشت:‌ بزرگترین رویداد فوتبال جام جهانی است و باید هر 4 سال یکبار برگزار شود. خیلی واضح است که 75 درصد با این ایده مخالف خواهند بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: