پایگاه خبری خانه فوتبال:

در تصادف یک دستگاه خودروی پراید با یک عدد صندوق صدقات، پراید دچار خسارت جدی شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: