فوری|افزایش یک ماهه همه مقاطع تحصیلی؛ویدئو!

دانلود ویدیو

سال تحصیل همه مقاطع به جز دوازدهمی‌ها برای جبران افت تحصیلی با یک ماه افزایش رو به رو خواهد بود.