مرور عملکرد ایران در جام‌های جهانی ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸|فیلم

دانلود ویدیو

گزارشی از مرور عملکرد ایران در جام‌های جهانی ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸ را ببینید. منبع:فارس