هواپیمای بوئینگ ۷۵۷ از وسط نصف شد|فیلم

دانلود ویدیو

یک هواپیمای باری حین فرود اظطراری از وسط بدنه به دو نیم تقسیم شد. یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۵۷-۲۰۰ متعلق به شرکت پستی دی اچ ال ۲۵دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی خوان سانتاماریا کاستاریکا دچار نقص فنی شد و حین فرود اضطراری در همین فرودگاه از باند خارج و پس از شکستن یک بال و بخش دُم از وسط بدنه به دو نیم شد. این حادثه تلفاتی در پی نداشت.