پایگاه خبری خانه فوتبال:

بروز دوباره طوفان‌های نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه و فعال شدن کانون‌ ریزگردها است. به گفته کارشناسان، ریزگردها و طوفان‌های نمکی فعال حاشیه دریاچه ارومیه می‌تواند تا ۵۰۰ کیلومتر پیش رود.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: