گل اول ایرالکو به پرسپولیس با گاف هنانوف

دانلود ویدیو

وحدت هنانوف در دیدار پرسپولیس و آلومینیوم مرتکب اشتباه شد تا محمدرضا آزادی برای تیم اراکی گلزنی کند و این دیدار با تساوی یک بر یک پیگیری شود.