فیلم| گل دوم پرسپولیس به ایرالکو با پنالتی مشکوک

دانلود ویدیو

گل دوم پرسپولیس به آلومینوم اراک با یک پنالتی مشکوک توسط مهدی ترابی به ثمر رسید.