پایگاه خبری خانه فوتبال:

کرونا چند سالی است که در حال شیوع و پدید آمدن سویه های جدید است. کرونا تا به امروز عامل مرگ صدها هزار نفر در کشور شده است. کرونا زمینه ساز ایجاد قرنطینه شد. کرونا نوع رفتار و روابط افراد جامعه را تغییر داد. کرونا تا به امروز با زیر سویه های جدید و متعدد زیادی همراه بود.

جزئیات مهم درباره زیرسویه جدید کرونا

همزمان با کاهش محدودیت های کرونایی در کشورها سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع سویه جدیدی به نام «XE» هشدار داده است که از سویه امیکرون مسری‌تر اما شدت ابتلایش خفیف‌تر از امیکرون است.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: