ببینید| اولین گل اللهیار برای هال‌سیتی

دانلود ویدیو

گلزنی صیادمنش در انگلیس؛ گل اول هال سیتی به کاردیف سیتی توسط صیادمنش در دقیقه ۸ را ببینید.