سقوط عجیب خودرو به داخل رودخانه|فیلم

دانلود ویدیو

پلیس علت این حادثه را نکشیدن ترمز دستی توسط راننده اعلام کرد.