لحظه شلیک پلیس مشهد به مجرم حمله ور شده|فیلم

دانلود ویدیو

لحظه شلیک به پای فردی که به سوی پلیس حمله ور شد بر اساس فیلمی که کانال چند ثانیه منتشر کرده، مرد متخلف که بدون توجه به هشدارهای پلیس انتظامی مشهد با توهین های پی در پی به مامور قانون به سمت او حمله ور شد، با شلیک به پای چپ متوقف شد.