پایگاه خبری خانه فوتبال:

 اداره بهداشت و خدمات درمانی کابل درنامه‌ای از کارمندان دولتی این نهاد در پایتخت خواسته است تا کارکنان زن و مرد را جدا کنند و به مردان فرصتی کوتاه داده است تا ریش بگذارند.

بنابر گزارش بی بی سی، در این نامه آمده که بنا به "فرمان" هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صادر شده تاکید شده که محل‌های کار زنان و مردان در داخل ساختمان‌های امور بهداشت/صحت باید از یکدیگر جدا شوند.

درنامه این اداره آمده است که مردان از مداخله در کارهای زنان خودداری کنند، و کارمندان زن در طول ساعات کاری حجاب اسلامی را رعایت کنند و از گشت وگذار پرهیز کنند.

همچنین به پزشکان، پرستاران و سایر کارمندان خدماتی مرد گفته شده است که تا رسیدن عید فطر فرصت "نهایی" دارند تا ریش خود را مطابق با دستورات شریعت بلند کنند و همچنین درهنگام اجرای وظیفه "کلاه" به سر بگذارند.

این نامه که با امضای قدوس بریالی، سرپرست ریاست صحت عامه/بهداشت نوشته شده است، تذکر داده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: