گل به خودی عجیبی که ایرالکو را به فینال حذفی فرستاد

دانلود ویدیو

آلومینیوم اراک با این گل بخودی عجیب راهی فینال جام حذفی شد!