پایگاه خبری خانه فوتبال:

تمیم المعیزی بازیکن الغرافه درباره حواشی بازی و وقت هایی که در بازی تیمش برابر فولاد ایران تلف شد، گفت: به نظرم داور تصمیمات عجیبی را گرفت که جای سوال دارد.

 او درادامه تاکیدکرد: در این بازی داور می توانست وقت اضافه زیادی را بگیرد ولی در تصمیماتش به نوعی جانبدارانه از رقیب بود. در کل داوری ها در این مسابقات ضعیف بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: