طارمی دوباره متهم به تمارض و گرفتن پنالتی شد!فیلم

دانلود ویدیو

جنگ در پرتغال به خاطرمهدی؛ مهدی طارمی در بازی دیشب مقابل براگا متهم به تمارض و گرفتن پنالتی شد تا دوباره سوژه پرتغالی ها شود.ویدیوی لحظه وقوع این خطا را ببینید.منبع:خبر ورزشی