پایگاه خبری خانه فوتبال:

صبح دیروز مرد جوان با ریختن بنزین برروی خود و ریختن بنزین رروی صاحب‌  بنگاه مسکن  اقدام به  قتل  کرده است. شخص ضارب ۴۵ ساله دچار سوختگی درجه یک ٩٠ درصد شده است و صاحب واحد صنفی نیز توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافته است. علت وقوع این حادثه بدلیل اختلاف ملکی بوده است.

خسارات وارده به این واحد صنفی زیاد بوده است. پلیس درحال بررسی دقیق تری از ماجراست. شخص ضارب توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه منتقل و حال وی بسیار وخیم گزارش شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: