لحظه بالابردن کاپ قهرمانی فینال حذفی

دانلود ویدیو

لحظه بالابردن کاپ قهرمانی جام حذفی توسط بازیکنان نساجی نساجی مازندران در تاریخ 70 ساله خود برای نخستین بار قهرمانی جام حذفی شد.