پایگاه خبری خانه فوتبال:

روز گذشته فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که حکایت از وقوع انفجاری مهیب در یک پمپ گاز در یزد داشت.

ارسال کننده فیلم می گوید یک دستگاه پیکان وانت در جایگاه سوخت سرداری بعد از دروزاه قرآن یزد در حال سوختگیری (سوخت گاز) بود که منفجر شده است.

آن چنان که در فیلم مشاهده می شود، این انفجار بسیار شدید بوده و چیزی از خودروی مذکور باقی نمانده است.

گفته می شود، این حادثه منجر به قطع پای راننده پیکان وانت شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: