ببینید اشک های دختری که طارمی غافلگیرش کرد

دانلود ویدیو

فیلم| طارمی اشک دختر هوادار پورتو را درآورد مهدی طارمی که شب گذشته در دیدار مقابل ویزلا نمایشی درخشان داشت، پس از بازی پیراهنش را به دختر هوادار پورتو داد تا موجب شادمانی این هوادار شد.