پایگاه خبری خانه فوتبال:

 صبح امروز بر اثر دعوای یک زن و شوهر به خاطر ازدواج مجدد ، مزدا دوکابین در یکی از شهرهای جنوبی استان کرمان در آتش سوخت. خانم که از ازدواج مجدد همسرش باخبر شده بود خودرو او را به آتش کشید!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: