پایگاه خبری خانه فوتبال:

عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص مامایی و بیماری‌های تولید مثل گفت: این توله از زمان تولد ضعیف و در این چهار روز افزایش وزنی نداشت. بعد از کالبدشکافی علت تلف شدن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه تعیین شد.

بهرنگ اکرامی گفت: توله‌های دوم و سوم از زمان تولد افزایش وزن خوبی دارند و تیم اجرایی و علمی مرکز تکثیر یوز آسیایی شبانه روز تمام رفتارها و تغذیه توله یوزهای دوم و سوم و یوز ماده را بعد از جراحی رصد و پایش می‌کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: