ببینید لحظه برخورد رعد و برق به برج میلاد

دانلود ویدیو

ویدیویی از لحظه برخورد صاعقه به برج میلاد تهران را ببینید. منبع :ایسنا