ویدئو: بغض فرو خورده مورینیو ترکید

دانلود ویدیو

مورینیو پس از صعود رم به فینال لیگ کنفرانس اروپا احساساتی شد به سوژه رسانه‌های اروپا نام گرفت.