گلی دیدنی با ابداع روشی جدید در زدن ضربه ایستگاهی

دانلود ویدیو

ببینید | ایده جالب در زدن ضربه آزاد در فوتبال گل کردن %۱۰۰ ضربه آزاد با روشی که در ویدئویی مشاهده میکنید. منبع: خبرفوری