فیلمی از اولین توزیع کوپن بعد از انقلاب و واکنش عجیب مجری

دانلود ویدیو

بازگشت به عقب با سرعت نور؛ فیلمی از اولین توزیع کوپن بعد از انقلاب را ببینید. منبع: خبرفوری