ویدئو تلخ از سیلی خوردن یک معلم از پدر دانش آموز در حیاط مدرسه

دانلود ویدیو

ناظم مدرسه از پدر یک دانش آموز کتک خورد کتک خوردن ناظم مدرسه از پدر یکی از دانش آموزان در مقابل چشمان سایر اولیا و دانش‌آموزان.