پایگاه خبری خانه فوتبال:

صبح امروز در میدان تره بار صادقیه تهران برای خرید مرغ صف طولانی‌ای تشکیل شد

مرغ

چندثانیه

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: