پایگاه خبری خانه فوتبال:

حقوق بازنشستگان افزایش نیافت. حقوق بازنشستگان با نرخ تورم فاصله دارد. حقوق بازنشستگان مبلغ چندانی ندارد. حقوق بازنشستگان این ماه علی الحساب پرداخت می شود. جزئیات جدید حقوق بازنشستگان را بخوانید.

حقوق بازنشستگان

جزئیات جدید حقوق بازنشستگان

پرداخت علی الحسابی حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. با وجود مشخص بودن میزان افزایش هنوز دستور اعمال این افزایش از سوی دولت ابلاغ نشده است.

تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پنج روز باقی است اما هنوز از افزایش حقوق بازنشستگی خبری نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این افزایش حقوق هنوز در نوبت مصوبات در دست بررسی هیات دولت قرار دارد.

با وجود روشن بودن میزان افزایش‌های سنواتی مستمری بازنشستگی، هنوز دستور پرداختی از طرف دولت صادر نشده است. این وضعیت باعث شده است تا احتمال پرداخت علی الحساب حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش قوت یابد. پرداخت علی الحسابی یعنی حقوق این ماه نیز برمبنای سال گذشته پرداخت شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: