ویدئو| آهنگ بوشهری برای مهدی طارمی در جشن قهرمانی پورتو

دانلود ویدیو

باشگاه پورتو پرتغال در جشن قهرمانی اش و هنگام ورود مهدی طارمی، آهنگ بوشهری پخش کرد. منبع: چندثانیه