خودروهای نابود شده ریز آوار ریزش ساختمان متروپل آبادان

دانلود ویدیو

تصاویری از اتومبیل های زیر آوار مانده پس از ریزش ساختمان ده طبقه در اهواز را ببینید. منبع: خبرگزاری دانشجو