اولین ویدئو از لحظه ریزش ساختمان متروپل و فرار مردم

دانلود ویدیو

اولین ویدیو از لحظه فرو ریختن متروپل آبادان دقایقی پیش حادثه وحشت آوری در خیابان امیرکبیر آبادان رخ داد و مشخص شد یکی از برج های دوقلو متروپل آبادان فروریخت. منبع: چندثانیه